Feilsortering kan gi dyrere renovasjon

Mann som står ved siden av returpunkt for glass- og blikkemballasje

Lasse Thomassen opplever at det er alt for mye feilsortering i containerne for glass- og blikkemballasje. – Nå må vi skjerpe oss kraftig, sier han.

Lasse har ansvaret for renovasjonen av glass- og blikkemballasje. Den siste tiden har han opplevd å finne alt for mye som ikke skal kastes i disse containerne. Speil, vannkokere, jernskrap og andre elementer som får plass gjennom innkasthullet er blant det som sorteres feil.

– Det er ikke så vanskelig. Det er kun glass- og blikkemballasje som skal kastes i disse beholderne. Alt øvrig avfall skal sorteres der det hører hjemme, sier han.

Han påpeker også at det kan bli dyrere renovasjon om det ikke blir bedre.

– Det er billigere for abonnentene at Vefas sorterer glass- og blikkemballasje for seg selv. Dersom det skulle vært sortert hjemme vil det ha ført til en stor kostnad for abonnentene. Men vinningen er på tur å gå opp i spinningen fordi vi ikke får betalt det vi bør for glass- og blikkemballasje. På grunn av feilsorteringen så vil ikke de vi sender glass- og blikkemballasje til betale fullt ut. Vi får avkorting i betalingen for dette, og dersom dette fortsetter så vil det bli dyrt for abonnentene, sier han.

Vi håper alle vil følge oppfordringen fra Lasse Thomassen og kaste kun glass- og blikkemballasje i disse containerne. I tillegg så håper vi at det også blir slutt på å kaste poser og annet avfall utenfor containerne. 

Del nyheten på sosiale medier