Gi Vefas fullmakt til Elektronisk deklarering av avfall

Gi Vefas fullmakt til Elektronisk deklarering av avfall

Per i dag assisterer Vefas mange av sine næringskunder med utfyllelse av deklarasjonsskjemaer. For å fortsette å kunne yte denne tjenesten må hver enkelt bedrift gi Vefas fullmakt til å deklarere på vegne av bedriften.

Virksomheter hvor det oppstår farlig avfall har plikt til å levere dette til godkjent mottak. Ved levering skal det bli utfylt et deklarasjonsskjema som inneholder informasjon om avfallet. Dette fungerer som en rapport til myndighetene (Miljødirektoratet) samt et bevis på at virksomheten har levert sitt farlige avfall.

Myndighetene har innført elektronisk deklarering for farlig avfall via portalen Avfallsdeklarering.no åpnes i ny fane.

Brukerveiledningen som beskriver hva bedriftene må gjøre for å ta i bruk Avfallsdeklarering.no ligger på avfallsdeklarering.no åpnes i ny fane under veiledere. Dere som fyller ut deklarasjonsskjemaene selv må sende disse elektronisk til Vefas via avfallsdeklarering.no.

Avfallsdeklarering kom i gang brukerveiledning Last ned pdf fil

Hva er farlig avfall?

Eksempler på noe av det farlige avfall er:

  • Impregnert trevirke
  • Kreosot
  • PCB vinduer
  • Asbest
  • Ftalater (gulvbelegg)
  • Forurenset masser

Hva skal deklareres ?

Avfall som er klassifisert som farlig og/eller radioaktivt skal deklareres.

Hva skal ikke deklareres ?

Avfall som verken er farlig eller radioaktivt, smittefarlig avfall, ordinært avfall, kasserte eksplosiver skal ikke registreres i denne databasen.

Hvorfor ?

Farlig avfall kan forårsake skader på miljø, mennesker og dyr.

Deklarering gjør at myndighetene får oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor det har oppstått og hvem som har tatt hånd om det.

Del nyheten på sosiale medier