Glass- og metallcontainer i Talvik flyttes

På grunn av stor forsøpling rundt glass- og metallcontainerne i Talvik blir containerne flyttet. Vi har fått tillatelse fra Alta menighetsråd til å ha containerne stående ved innkjøringen til parkeringen til Kirka i Talvik.

Det virker i all hovedsak som om det er turister som står bak forsøplingen. Derfor forsøker vi å sette containerne på en plass der det er litt mindre trafikk. Vi håper dette skal føre til at det blir mindre forsøpling. I første omgang er dette et prøveprosjekt, men om det blir vellykket så kan det bli en permanent løsning.

Glass- og metallcontainerne flyttes til parkeringsplassen ved Talvik Kirke.
Del nyheten på sosiale medier
Share on facebook
Share on twitter
Share on email