Høstrydding Ytre-Loppa

Container fylt med diverse avfall

Datoer for årets høstrydding i Vestre-Loppa er klare.

Konteiner for grovavfall settes ut på følgende datoer:

Sør-Tverrfjord og Sandland

10. – 12. oktober

Bergsfjord

17. – 19. oktober.

Tverrfjord og Nuvsvåg

24. – 26. oktober.

Denne tjenesten er betalt gjennom renovasjonsgebyret fra din kommune. Det er ikke anledning å kaste bygg- og rivningsavfall i disse konteinerne.

Del nyheten på sosiale medier