Husk krav om kjørbar vei

Søppelbil på vinterføre

Med de enorme snømengdene vi har hatt i vinter ønsker vi i Vefas og informere om hvilke krav til vei som gjelder for renovasjon. Dersom dette ikke etterleves kan abonnenter oppleve å ikke bli betjent.

Vi forstår at det kan være vanskelig å holde veier åpne med de siste dagers snøfall, men dette skaper store utfordringer for oss. I den forbindelse ønsker vi at alle skal være kjent med hvilke krav som ligger i Forskrift om renonvering.

§ 9. Krav til kjørbar vei 1. Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass, kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle renovasjonskjøretøy med akseltrykk på inntil 10 tonn. 2. Vinterstid skal veien være brøytet og eventuelt sandstrødd. 3. Veien må ha en fri høyde på minst 4,5 meter og fri bredde på minimum 5 meter. 4. Ikke kjørbar vei blir ikke betjent når kommunen vurdere veien som ikke kjørbar.

Her finner du forskriften i sin helhet

Med de enorme snømengdene vi har hatt i vinter ønsker vi i Vefas og informere om hvilke krav til vei som gjelder for renovasjon. Dersom dette ikke etterleves kan abonnenter oppleve å ikke bli betjent.

Vi forstår at det kan være vanskelig å holde veier åpne med de siste dagers snøfall, men dette skaper store utfordringer for oss. I den forbindelse ønsker vi at alle skal være kjent med hvilke krav som ligger i Forskrift om renonvering.

§ 9. Krav til kjørbar vei 1. Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass, kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle renovasjonskjøretøy med akseltrykk på inntil 10 tonn. 2. Vinterstid skal veien være brøytet og eventuelt sandstrødd. 3. Veien må ha en fri høyde på minst 4,5 meter og fri bredde på minimum 5 meter. 4. Ikke kjørbar vei blir ikke betjent når kommunen vurdere veien som ikke kjørbar.

Her finner du forskriften i sin helhet åpnes i ny fane

Del nyheten på sosiale medier