Inngår avfallsamarbeid for Vest-Finnmark

3 personer som holder hver sin signerte avtale

Vefas IKS, Finnmark Ressursselskap og Finnmark Miljøtjeneste går sammen om å levere husholdningsavfall til ett mottaksanlegg. Det betyr at alt husholdningsavfall fra følgende kommuner skal leveres til Stengelsmoen avfallsanlegg i Alta: Gamvik, Lebesby, Porsanger, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Loppa, Hasvik og Alta.

Bakgrunnen for samarbeidet er krav til økt materialgjenvinning, noe som fører til store kostnader for investering i sorterings- og behandlerløsninger. Finnmark Ressursselskap har i dag ikke eget sorteringsanlegg, mens Finnmark Miljøtjeneste sitt sorteringsanlegg har stort behov for oppdatering. Vefas har ledig kapasitet i sitt sorteringsanlegg, og denne avtalen gjør at man kan utnytte kapasiteten fullt ut.

Samarbeidet omfatter transport, sortering og behandling av felles innsamlingsløsninger, som er nødvendig for å få optimale miljømessige og kostnadseffektive løsninger.

Del nyheten på sosiale medier