Arbeid med revidering av lokale forskrifter for husholdningsavfall og slam startes nå opp. Vi ønsker innspill til arbeidet innen 1. november 2022. 

Vi vil gjerne høre dine innspill til ny renovasjons- og slamforskrift! 

VEFAS IKS kunngjør, på vegne av eierkommunene Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik, igangsetting av arbeid med revidering av lokal forskrift for husholdningsavfall og forskrift for slam, jf. Forvaltningslovens § 37. 

Målet er at revideringen skal gjøre forskriftene bedre tilrettelagt for økt materialgjenvinning, tilpasninger til regionalt samarbeid og gi flere muligheter til individuell tilpasning av henteordningene (henting av husholdningsavfall, tømming og kontroll av slamavskillere og andre oppsamlingsenheter for slam, samt innføring av sidelaster). I tillegg innføres lovpålagt hytte- og fritidsrenovasjon, som også er definert som husholdningsavfall.  

Forslag til reviderte forskrifter forventes å være klart for kommunal sluttbehandling i 2023. Vi tar nå imot innspill og synspunkter til arbeidet før et forslag til reviderte forskrifter legges ut på offentlig høring vinteren 2023. Forventet ikrafttredelse er 01.01.2024 

Eventuelle synspunkter og innspill til kan sendes VEFAS IKS på firmapost@vefas.no  

Frist for innspill til forarbeidet settes til 1. november 2022

Gjeldende kommunal forskrift for renovasjon og slam finner dere på vår hjemmeside: Praktisk informasjon