Maling må leveres til Finnmark gjenvinning i Bukta

Malingsspann

Vi opplever for tiden mange som leverer olje, maling, lim ,lakk, spraybokser, brannslukkere og gassflaske på Stengelsmoen avfallsanlegg. Dette sorteres som farlig avfall og skal leveres til Finnmark gjenvinning i Bukta.

I Finnmark er vi flink til å pusse opp og vi bruker tiervis av millioner av kroner på det hvert eneste år. Det fører til mye avfall og ikke minst malingsspann.

Hvor skal dette leveres?

Maling, lakk, olje og lim kan inneholde miljøskadelige stoffer, noe du leser mer om hos Miljøstatus

Vi opplever for tiden mange som leverer olje, maling, lim ,lakk, spraybokser, brannslukkere og gassflaske på Stengelsmoen avfallsanlegg. Dette sorteres som farlig avfall og skal leveres til Finnmark gjenvinning i Bukta.

I Finnmark er vi flink til å pusse opp og vi bruker tiervis av millioner av kroner på det hvert eneste år. Det fører til mye avfall og ikke minst malingsspann.

Hvor skal dette leveres?

Maling, lakk, olje og lim kan inneholde miljøskadelige stoffer, noe du leser mer om hos Miljøstatus åpnes i ny fane. Malingsspann med malingsrester i er derfor klassifisert som farlig avfall, som skal leveres til godkjente mottak, i Alta er det Finnmark Gjenvinning AS åpnes i ny fane.

Tomme og tørre malingsspann i metall blir ikke regnet som farlig avfall. De kan du levere på Stengelsmoen. Tomme og tørre malingspann i plast kan du sortere sammen med plastemballasjen.

For gjenvinningsstasjonene i Kautokeino, Øksfjord og Hasvik er det tillatt å levere denne type farlig avfall.

Uansett om du er bedrift eller privatperson skal du ikke ikke kaste malingsspann sammen med glass- og metallemballasje, og heller ikke i restavfallet.

Hva er et tomt og tørt malingsspann?

Et tomt malingsspann er bra for både deg og miljøet. Bruk opp malingsskvettene så ingen ressurser går til spille. Når malingsspannet er helt tomt og drypptørt, er det regnet som plastemballasje. Hvis det er av metall kan du levere det på nærmeste gjenvinningsstasjon.

Et veldig tynt og tørt lag med maling blir det alltids igjen, men hvis du da kan holde malingsspannet opp-ned uten at det renner maling ut av det, er det tomt nok. Er det et tykkere lag med størknet maling igjen i bunn, leveres malingsspannet som farlig avfall.

Hva skjer med malingsspannene?

Tomme og tørre malingsspann i plast blir gjenvunnet sammen med annen plastemballasje og blir til nye plastprodukter.

Tomme og tørre malingsspann i metall leveres på gjenvinningsstasjonen. Malingsspannene blir sendt til godkjente anlegg hvor de blir smeltet om og gjenvunnet til nye metallprodukter.

Malingsspann med malingsrester blir sendt videre til godkjente mottak for farlig avfall, hvor de blir kvernet opp i småbiter. Metallbitene skilles ut ved hjelp av store magneter, før metallet vaskes, og sendes videre til smelteverk. De gjenværende malingsrestene og plastbitene blandes med flis, og brukes som alternativ brensel, blant annet hos sementfabrikker som har anlegg som sørger for at ingen farlige stoffer slipper ut.

. Malingsspann med malingsrester i er derfor klassifisert som farlig avfall, som skal leveres til godkjente mottak, i Alta er det Finnmark Gjenvinning AS

Vi opplever for tiden mange som leverer olje, maling, lim ,lakk, spraybokser, brannslukkere og gassflaske på Stengelsmoen avfallsanlegg. Dette sorteres som farlig avfall og skal leveres til Finnmark gjenvinning i Bukta.

I Finnmark er vi flink til å pusse opp og vi bruker tiervis av millioner av kroner på det hvert eneste år. Det fører til mye avfall og ikke minst malingsspann.

Hvor skal dette leveres?

Maling, lakk, olje og lim kan inneholde miljøskadelige stoffer, noe du leser mer om hos Miljøstatus åpnes i ny fane. Malingsspann med malingsrester i er derfor klassifisert som farlig avfall, som skal leveres til godkjente mottak, i Alta er det Finnmark Gjenvinning AS åpnes i ny fane.

Tomme og tørre malingsspann i metall blir ikke regnet som farlig avfall. De kan du levere på Stengelsmoen. Tomme og tørre malingspann i plast kan du sortere sammen med plastemballasjen.

For gjenvinningsstasjonene i Kautokeino, Øksfjord og Hasvik er det tillatt å levere denne type farlig avfall.

Uansett om du er bedrift eller privatperson skal du ikke ikke kaste malingsspann sammen med glass- og metallemballasje, og heller ikke i restavfallet.

Hva er et tomt og tørt malingsspann?

Et tomt malingsspann er bra for både deg og miljøet. Bruk opp malingsskvettene så ingen ressurser går til spille. Når malingsspannet er helt tomt og drypptørt, er det regnet som plastemballasje. Hvis det er av metall kan du levere det på nærmeste gjenvinningsstasjon.

Et veldig tynt og tørt lag med maling blir det alltids igjen, men hvis du da kan holde malingsspannet opp-ned uten at det renner maling ut av det, er det tomt nok. Er det et tykkere lag med størknet maling igjen i bunn, leveres malingsspannet som farlig avfall.

Hva skjer med malingsspannene?

Tomme og tørre malingsspann i plast blir gjenvunnet sammen med annen plastemballasje og blir til nye plastprodukter.

Tomme og tørre malingsspann i metall leveres på gjenvinningsstasjonen. Malingsspannene blir sendt til godkjente anlegg hvor de blir smeltet om og gjenvunnet til nye metallprodukter.

Malingsspann med malingsrester blir sendt videre til godkjente mottak for farlig avfall, hvor de blir kvernet opp i småbiter. Metallbitene skilles ut ved hjelp av store magneter, før metallet vaskes, og sendes videre til smelteverk. De gjenværende malingsrestene og plastbitene blandes med flis, og brukes som alternativ brensel, blant annet hos sementfabrikker som har anlegg som sørger for at ingen farlige stoffer slipper ut.

.

Tomme og tørre malingsspann i metall blir ikke regnet som farlig avfall. De kan du levere på Stengelsmoen. Tomme og tørre malingspann i plast kan du sortere sammen med plastemballasjen.

For gjenvinningsstasjonene i Kautokeino, Øksfjord og Hasvik er det tillatt å levere denne type farlig avfall.

Uansett om du er bedrift eller privatperson skal du ikke ikke kaste malingsspann sammen med glass- og metallemballasje, og heller ikke i restavfallet.

Hva er et tomt og tørt malingsspann?

Et tomt malingsspann er bra for både deg og miljøet. Bruk opp malingsskvettene så ingen ressurser går til spille. Når malingsspannet er helt tomt og drypptørt, er det regnet som plastemballasje. Hvis det er av metall kan du levere det på nærmeste gjenvinningsstasjon.

Et veldig tynt og tørt lag med maling blir det alltids igjen, men hvis du da kan holde malingsspannet opp-ned uten at det renner maling ut av det, er det tomt nok. Er det et tykkere lag med størknet maling igjen i bunn, leveres malingsspannet som farlig avfall.

Hva skjer med malingsspannene?

Tomme og tørre malingsspann i plast blir gjenvunnet sammen med annen plastemballasje og blir til nye plastprodukter.

Tomme og tørre malingsspann i metall leveres på gjenvinningsstasjonen. Malingsspannene blir sendt til godkjente anlegg hvor de blir smeltet om og gjenvunnet til nye metallprodukter.

Malingsspann med malingsrester blir sendt videre til godkjente mottak for farlig avfall, hvor de blir kvernet opp i småbiter. Metallbitene skilles ut ved hjelp av store magneter, før metallet vaskes, og sendes videre til smelteverk. De gjenværende malingsrestene og plastbitene blandes med flis, og brukes som alternativ brensel, blant annet hos sementfabrikker som har anlegg som sørger for at ingen farlige stoffer slipper ut.

Del nyheten på sosiale medier