Manne skal hjelpe oss å gjenvinne enda bedre

Søppel politiet plakat

Vefas går kraftig til verks for å bli enda bedre på gjenvinning. Vi har ansatt dalingen Manne som Søppel-politi i håp om at vi skal bli bedre å sortere og få sendt mer til gjenvinning.

Episode 5: Manne vil ha system på sortering åpnes i ny fane

Episode 4: Manne har nulltoleranse for avfall i naturen åpnes i ny fane

Episode 3: Manne hjelper Alta Live åpnes i ny fane

Episode 2: Manne trenger konsulenthjelp åpnes i ny fane 

Episode 1: I denne videoen kan du se hvordan det gikk til da Manne var på intervju åpnes i ny fane

Årsaken til at vi setter fokus på dette er at det er for mye avfall i restavfallsposen. Avfall som kunne vært sortert og gjenvunnet. Setter vi restavfall sammen med kildesortering finner man raskt ut at restavfall er avfall som blir igjen etter kildesorteringen. Altså avfall som ikke kan sorteres.

I Vefas IKS sine eierkommuner kildesorterer man i 6 avfallstyper, Matavfall – Plastemballasje – Kartong – Papir – Bølgepapp og Restavfall. I tillegg tilbyr vi stasjoner som tar imot glass- og metallemballasje og vi samarbeider med andre aktører om innsamling av klær.

Det betyr at i restavfallet skal det ikke forekomme; matavfall – plastemballasje – kartong – papir – bølgepapp – glassemballasje – metallemballasje – klær

Våre plukkanalyser viser dessverre at dette skjer. Siste plukkanalyse viste at ca. halvparten av restavfallsposen kunne vært sortert. Avfallsbransjen står ovenfor store krav og utfordringer. Følgende krav til materialgjenvinning må Norge følge:

  • 55 % innen 2025
  • 60% innen 2030
  • 65% innen 2035

I tillegg stilles det også krav til kildesortering av emballasje, som innen 2030 skal være 70%.

  • -Årlig samler Vefas IKS inn ca 4500 tonn med kildesortert avfall fra husholdningene i våre 4 eierkommuner.
  • Årlig kaster vi ca 350 tonn med matavfall i restavfallet
  • Årlig kaster vi ca 300 tonn med plastemballasje i restavfallet
  • Årlig kaster vi ca 200 tonn med klær i restavfallet
  • Årlig kaster vi panteflasker for ca 1 million i restavfall

Hvorfor det?

Konklusjon; vi har et stort potensial når det kommer til kildesortering.

Vi vil aldri greie å nå målene til materialgjenvinning med dagens kildesortering, her må alle gjøre en innsats.

Vi i Vefas IKS ønsker derimot at vi skal nå målene som er satt for materialgjenvinning i Norge. For å klare det, så må vi legge best mulig til rette for kildesortering hjemme hos våre abonnenter. Derfor gjennomfører vi en spørreundersøkelse for at dere abonnenter skal kunne komme med gode god og tilbakemeldinger. Den varer frem til 1. juni. Vi håper at flest mulig vil ta seg tid til å svare på den. Det vil gjøre oss i stand til å lage gode løsninger for sortering.

Jørgen Masvik

Administrerende direktør Vefas IKS

Del nyheten på sosiale medier