Miljørute vårrydding 2019

Skilt som viser hvilken container avfall skal kastes i

Privat husholdning i Alta og Kautokeino

2019 Miljørute

Vår rydding for privat husholdning Alta og Kautokeino

Utplasserte containere grovavfall   Dato  Bemannet
Komagfjord 20. og 21. mai.
Storekorsnes 20. og 21. mai.
Kviby 22. og 23. mai. Kl. 12.00 – 18.00
Lahpoulouppal 03. og 04. juni
Garggoluoppal 05. og 06. juni
Maze 05. og 06. juni Kl. 12.00-18.00
Langfjorden 11. og 12. juni
Talvik  13. og 14. juni  Kl. 12.00 – 18.00
Hakkstabben/Kvalfjord Uke 21

Avfall som blir lagt ut før containere blir satt ut eller etter containere er tatt inn, vil ikke bli plukket opp av Vefas.

Små elektrisk avfall må ikke kastes i container for grovavfall, men legges i plastcontainer. Større elektriske ting settes ved siden av. Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljørute.

For mer info: Vefas iks tlf 78 44 47 50

Del nyheten på sosiale medier