Oversikt over Miljøruta

Vefas gjennomfører også i år innsamling av farlig avfall i samarbeid med Finnmark gjenvinning. Datoer for årets rute ser du her:

Oversikt over datoer for miljøruta

Del nyheten på sosiale medier