Rasfare stopper renovasjon av Østre Altafjord

På grunn av rasfare er Fv 883 stengt i Skillefjord. Det betyr at det ikke blir noen renovasjon i dag på strekningen Skillefjord – Lille Lerresfjord. Stort snefall, innkjøring til påske gjør at ny renovasjon settes til tirsdag 14. april. Svart sekk kan settes ved siden av dunk på renovasjonsdagen.

Del nyheten på sosiale medier