Regler for mottak av asbest

Det er strenge regler for mottak av asbest fra næringsdrivende. Vi gjør oppmerksom på at følgende punkter må følges for levering av asbest:

  • Asbestavfallet skal deklareres i avfallsdeklarering.nofør henting eller levering. 
  • Asbestavfallet skal være stablet på pall eller i godkjent sekk. 
  • Om det ikke benyttes godkjent sekk skal stabelen skal være pakket inn på minimum følgende måte: 2 plastsekker à 160 mikrometer (0,16 mm), eller dobbel innvendig papirsekk og yttersekk av 160 mikrometer plast. Plasten skal være rundt hele stabelen – også under. 
  • Alle skjøter og bretter skal være teipet med sterk teip. 
  • Emballasjen skal være merket med følgende tekst: «Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr.» * Makshøyde på pallen er 1 meter. 
  • Asbesten skal kunne losses lastes med hjullaster og gafler 
  • Om ikke kravene overfor er oppfyllt så vil lasset med Asbest bli avvist  

Trenger din bedrift hjelp til avfallsdeklarering, ta kontakt med 78 44 47 50.

Del nyheten på sosiale medier
Share on facebook
Share on twitter
Share on email