Regler for mottak av asbest

Det er strenge regler for mottak av asbest fra næringsdrivende. Vi gjør oppmerksom på at følgende punkter må følges for levering av asbest:

  • Asbestavfallet skal deklareres i avfallsdeklarering.nofør henting eller levering. 
  • Asbestavfallet skal være stablet på pall eller i godkjent sekk. 
  • Om det ikke benyttes godkjent sekk skal stabelen skal være pakket inn på minimum følgende måte: 2 plastsekker à 160 mikrometer (0,16 mm), eller dobbel innvendig papirsekk og yttersekk av 160 mikrometer plast. Plasten skal være rundt hele stabelen – også under. 
  • Alle skjøter og bretter skal være teipet med sterk teip. 
  • Emballasjen skal være merket med følgende tekst: «Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr.» * Makshøyde på pallen er 1 meter. 
  • Asbesten skal kunne losses lastes med hjullaster og gafler 
  • Om ikke kravene overfor er oppfyllt så vil lasset med Asbest bli avvist  

Trenger din bedrift hjelp til avfallsdeklarering, ta kontakt med 78 44 47 50.

Del nyheten på sosiale medier