Farlig avfall må deklareres før levering!

Farlig avfall

Viktig melding til næringskunder!! Alt farlig avfall fra Næringskunder må deklareres før det kan leveres til Stengelsmoen avfallsanlegg. Avfall som ikke er deklarert av næringskunder, blir avist på våre avfallsstasjoner. Det er mulig og gi Vefas fullmakt til deklarering for kunde. Bruk Nettsiden Avfallsdeklarering.no Trenger du hjelp! KONTAKT Brukerstøtte Telefon: 951 61 748 brukerstotte@avfallsdeklarering.no Husk, vi kan […]