Til Info!! Vårrydding 2024

Til Info!!. Vefas IKS starter en ny vårrydding til områder som er avhengig av ferge eller båt. Farlig avfall kan ikke levers i kontainere. Gjelder kun husholdningsavfall