Tømmerutene endres i Kauto

2 personer som tømmer søppel

Vefas etablerte i fjor høst egen virksomhet i Kautokeino. Nå er tiden kommet for at avdelingen i Kautokeino skal stå for renovasjon av husholdninger og næringsliv. Derfor endres tømmerutene fra neste uke, uke 43.

Vefas har vedtatt å stasjonere fast renovasjonsbil i Kautokeino for å betjene husholdninger og næringsliv. Det fører til endringer av renovasjonsruter.

Tirsdager partallsuke
Kautokeino vest. Alt vest for E45, nord for Kautokeino bru. 
 
Tirsdager oddetallsuke
Kautokeino Sør. Alt sør for brua på E45
 
Onsdager partallsuke
Kautokeino Øst. Alt på østsiden av E45, nord for Kautokeino bru – helt til nord på Bredbuktnesveien.
 
Onsdag oddetallsuke
Kautokeino Nord. Fra Bredbuktnes og nordover.
På grunn av endringen gjennomføres ekstra tømming tirsdag 25. oktober på følgende adresser:
Eksta kautokeino, kun tirsdag 25.:
Alt fra og med Ajonjarga og nordover langs Bredbuktnesveien. Beazedievva. Beazejeaggi, Duaresluodda, Davit Gahkkorluodda, Lulit Gahkkrluodda, Ajagohpi, Heargedievva, Baktevarri, Njugoluodda, Skoarraluodda, Goalseluodda, Cuonjaluodda

Husk også at du kan legge inn tømmevarsel i appen «Min renovasjon». Du finner mer informasjon om dette på vefas.no.

Del nyheten på sosiale medier