Vefas etablerer konferanse

Vefas konferansen logo grønn
Jørgen på konferanse

Vi i Vefas ønsker større debatt rundt avfallshåndtering og etablerer derfor en egen konferanse. 1. utgave av VEFASkonferansen arrangeres 21. april. Den er spesielt rettet mot bygg- og anleggsbransjen.

– Vi har som mål at konferansen skal være med på å løfte spørsmål om avfallshåndtering, sier direktør i VEFAS, Jørgen Helmer Masvik.

PÅMELDING GJØRES HER

Den første utgaven av VEFASkonferansen skal dreie seg om sirkulærøkonomi. Bakgrunnen for både tema og konferansen er avdøde Øyvind Ernstsens hus i Maskinsvingen. Huset skal rives og gjøre plass for leiligheter. Der har Verte arkitekter, med Linda V. Nielsen i spissen, jobbet med å finne løsninger for gjenbruk av mest mulig av husets materialer. I dialog med blant andre VEFAS har ideen om en egen konferanse fått modne.

– Vi har lyst til å være med å sette dagsorden. Gjenbruk blir stadig viktigere for fremtiden, ikke minst med tanke på reduksjon i utslipp av klimagasser. For entreprenørbransjen kan det også bety større bunnlinje i fremtiden ved å ta vare på, eller tilby brukte materialer for salg. Nå håper vi bare at vi ikke blir stoppet av Covid-19, sier Masvik.

Ifølge Wikipedia er sirkulærøkonomi og kretsløpsøkonomi prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum.

Den første konferansen avholdes 21. april i kultursalen på UIT. Følgende foredragsholdere skal Bidra:

Lasse Kilvær, daglig leder i Resirqel.

Resirqel arbeider målrettet med ombruk av byggematerialer og bidrar til sirkulær økonomi i bygge- og eiendomsnæringen med umiddelbare og målbare tiltak på sirkulær ressursutnyttelse..

Resirqel sine jenester benyttes i hovedsak av private og offentlige byggherrer. Selskapet samarbeider også med arkitekter, tekniske rådgivere og utførende i prosjekt.

Gard Hopsdal Hansen, prosjektleder Trøndelag fylkeskommune.

Trøndelag fylkeskommune vil øke andelen ombruk i egne byggeprosjekt, og vil bidra til innovasjon som muliggjør ny næringsvirksomhet og større grad av ombruk hos andre. Fylkeskommunen har fått støtte fra Innovasjon Norge til å gjøre en innovativ anskaffelse av en digital plattform som skal bidra til mer og bedre ombruk (og omsetning) av byggematerialer.

Bjørnar Bull, daglig leder Brontes

Arges AS gjenvinner utrangerte plastprodukter til bruk som råstoff i ny produksjon. Dette er sirkulærøkonomi i praksis til beste for vårt felles miljø. Gjenvinning skjer gjennom datterselskapet Brontes AS, som har investert i state-of-the-art teknologi for formålet.

Linda V. Nielsen, Verte arkitekter

Kjetil Kristensen, daglig leder Alta næringsforening.

Raymond Kames, adm. Dir. Vefas Retur AS

Jørgen H. Masvik, adm. Dir. Vefas IKS.

Påmelding til Vefaskonferansen 2021 åpnes i ny fane

Del nyheten på sosiale medier