Vefas fjerner gratisdager

Rekke med biler som står parkert langs veien

Vefas fjerner gratisdager og betaling for grovavfall på våre avfallstasjoner.

Vefas har i flere år praktisert en løsning med «gratisdager» der husholdningskunder har kunnet levere grovavfall gratis til våre avfallstasjoner i Alta, Kautokeino, Øksfjord og Hasvik. Ordningen har bestått av fire dager, to om høsten og to om våren. I tillegg har vi kjørt ut containere til Vestre-Loppa, Rognsundstedene, Østre Altafjord, Talvik/Langfjordbotn og deler av Kautokeino kommune.

Med grovavfall mener vi for eksempel møbler, sykler, hageavfall og annet husholdningsavfall som er for stort til at du får sortert det i de fargede avfallsposene. For å levere grovavfall utenom gratisdagene har det vært et gebyr på kr. 150,- for levering med bil, og kr. 300,- for levering med bil og tilhenger.

Dette har vært en løsning vi har høstet mye kritikk for. Det har også vært en kostbar ordning å drive. På bakgrunn av dette har både styret og representantskapet i Vefas vedtatt at «gratisdager» skal opphøre.

1.januar 2021 fjernet vi gebyret ved levering av grovavfall for våre husholdningskunder. Det vil si at husholdningskunder kan levere grovavfall uten å betale ved levering.

Det betyr at du som husholdningskunde ikke trenger å vente, nå kan du levere uten å måtte betale ved levering på alle våre åpningsdager hele året. Husholdningskundene våre kan derfor slutte å samle på avfallet. Vedtaket betyr også at det ikke vil bli kjørt ut containere der dette tidligere har vært gjort.

PS! Bygg- og rivningsavfall inngår ikke i dette. For bygg- og rivningsavfall koster det kroner 1,89 per kilo.

Del nyheten på sosiale medier