Vefas gjør tiltak under utbruddet av koronavirus

Vefas IKS og Vefas Retur AS er i normal drift. Men renovasjonstjenesten er definert som en samfunnskritisk funksjon, som skal holdes i gang. Det kan etter hvert bli aktuelt å stenge mottak, begrense åpningstider og gjennomføre andre, inngripende risikoreduserende tiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene som avfallsinnsamling og avfallsbehandling.

For å kunne holde driften så normal som mulig, så lenge som mulig, er følgende tiltak iverksatt fra mandag 16. mars:

Renovasjon husholdning

Gjennomføres som normalt.

Vi anbefaler god håndhygiene med vask av hendene både før og etter å ha tatt i søppeldunk. Smitte kan følge med våre renovatører til neste dunk. I Vefas har vi innført interne rutiner for å unngå smitte. Vi tar høyde for at også vi etter hvert kan få ansatte som settes i karantene. Våre internrutiner kan leses lenger ned på siden. Vi ønsker ikke at abonnenter tar direkte kontakt med våre sjåfører. Dersom det er behov for kontakt med oss, ring 78 44 47 50 eller e-post firmapost@vefas.no.

Renovasjon næringslivskunder

Gjennomføres som normalt.

Vi ønsker ikke at kunder skal ta direkte kontakt med våre sjåfører. Dersom det er behov for kontakt med oss, ring 78 44 47 50 eller e-post firmapost@vefasretur.no.

Avfallsmottak i Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik

 • Personer i karantene har ikke anledning å levere avfall på våre stasjoner.
 • Vipps som betaling foretrekkes, eventuelt skanning av kort i bankterminal.
 • Hender skal vaskes i sprit før bruk av kortterminal.
 • Dersom det ikke er helt nødvendig, ber vi om at levering hos oss utsettes.

Administrasjon på Amtmannsnes

Vi stenger adgangen for publikum og kunder. Dersom du har behov for utstyr, poser eller andre tjenester – ring telefonnummer 78 44 47 50, eller bruk e-post firmapost@vefas.no (husholdning) eller firmapost@vefasretur.no (næringslivskunder).

Interne rutiner hos oss gjeldende fra 13. mars

 • Ansatte på Stengelsmoen avfallsanlegg og Amtmannsnes skal ikke ha fysisk kontakt.
 • Ved tømming av avfall, behov for assistanse, rapportere type avfall eller annet skal gjøres pr telefon/walkie talkie.
 • Alle interne møter skal gjennomføres elektronisk.
 • Alle eksterne møter skal gjennomføres på elektronisk.
 • Reiser i jobbsammenheng er ikke tillatt. Alle andre reiser skal avklares med leder, og det må påregnes tiltak i etterkant fra arbeidsgiver.
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte og andre.
 • Ikke tillat å oppholde seg i vektbua.
 • Ikke tillat å oppholde seg på andres kontor.
 • Ikke tillat å oppholde seg på kontrollrommet til optibaganlegget.
 • Holde minimum 1 meters avstand i kantine/felles områder.
 • Faste team på renovasjonsbilene.
 • Håndhygiene i tråd med gitte retningslinjer.

Tiltakene gjelder inntil videre og til ny vurdering er gjort.

Del nyheten på sosiale medier