Hvor er vi?

Oversikt over våre avfallsmottak, våre returpunkter og vår administrasjon

Alta

Adresse
Stengelsmoen Avfallsanlegg,
9518 Alta
Åpningstider

Mandag – Onsdag: 08.00 – 15.00
Torsdag: 08.00 – 18.00
Fredag: 08.00 – 15.00

Ekstra langåpent i perioden 2.6 til 22.9:
Tirsdager 08.00 – 18.00

 

Kontakinformasjon

Kautokeino

Adresse
Hannomaras Gjenvinningstasjon,
9520 Kautokeino
Åpningstider

Torsdag: 13.00 – 18.00

Ekstra åpent i perioden 12.5 til 8.9:
Tirsdag: 14.00 – 19.00 

 

Kontakinformasjon

Telefon : 95 07 31 77
E-post : firmapost@vefas.no

Loppa

Adresse
Ystnes Gjenvinningsstasjon,
9550 Øksfjord
Åpningstider

Torsdag: 12.00 – 18.00

 

Kontakinformasjon

Hasvik

Adresse
Hasvik Gjenvinningsstasjon,
9590 Hasvik
Åpningstider

Torsdag: 13.00 – 18.00

 

Kontakinformasjon

Returpunkt

Farlig avfall

Adresse
Amtmannsveien 20,
9515 Alta
Åpningstider

Mandag – Torsdag: 08.00 – 15.00
Fredag: 08.00 – 12.00

Kontakinformasjon

Telefon : 78 44 00 66
E-post : post@fgas.no

Administrasjon

Vefas IKS / Retur

Adresse
Amtmannsveien 101,
9515 Alta
Åpningstider

Mandag – Fredag: 08.00 – 15.30

Kontakinformasjon

Telefon : 78 44 75 00

Priser

Alta

Løsøre fra din husholdning, feks møbler, sykler, gressklippere, elektrisk avfall, jern og metaller.

– Personbiler: kr. 150,-
– Personbiler med tilhenger: kr. 300,-

Prisene gjelder for kjøretøy inntil 3,5 tonn. Større kjøretøy betaler etter vekt.

Gjelder rent lass og ubehandlet trevirke.

 – Personbiler med henger: kr. 150,-

Bygg og rivningsavfall er avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering og rivning – f.eks. trevirke, takstein, plater, vinylbelegg, vinduer, isolasjon, tapet/strie, dører, takpapp, taktekke, murstein, betong med og uten armering, fliser, kjøkken/bad osv. Ved blanding av grovavfall fra husholdning og bygg/rivningsavfall på henger vil alt bli definert som bygg og rivningsavfall.

– Pris pr. kg avfall: kr. 1,68

Følgende avfall kan man levere gratis
(kun ved helt rene lass)

– Farlig avfall (inntil 1000 kg pr husstand pr. år) Leveres Finnmark Gjenvinning
– PCB- holdige isolerglassruter (inntil 500 kg pr. husstand pr. år)
– EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall)
– Glass -og metallemballasje
– Hageavfall (løv, gress, kvist, planter og trær)
– Impregnert trevirke
– Jern og metaller 
– Asbest
– Fyllmasse
– Bølgepapp 
– Plastemballasje

Priser

Kautokeino, Loppa og Hasvik

GROVAFALL FRA HUSHOLDNING
løsøre fra din husholdning, feks møbler, sykler, gressklippere, elektrisk avfall, jern og metaller.

– Personbiler: kr. 150,-
– Personbiler med tilhenger: kr. 300,-

Prisene gjelder for kjøretøy inntil 3,5 tonn. Større kjøretøy betaler etter vekt.

FØLGENDE AVFALL KAN LEVERES GRATIS VED HELT RENE LASS
– Farlig avfall (inntil 1000 kg pr hustand pr år)
– PCB-holdige isolerglassruter (intil 500 kg pr hustand pr år)
– EE-avfall (Elektrisk avfall)
– Glass- og metalemballasje
– Hageavfall
– Impregnert trevirke
– Jern
– Asbest
– Bølgepapp
– Plastemballasje

Gjelder rent lass og ubehandlet trevirke.

 – Personbiler med henger: kr. 150,-

Følgende avfall kan man levere gratis
(kun ved helt rene lass)

– Farlig avfall (inntil 1000 kg pr husstand pr. år)
– PCB- holdige isolerglassruter (inntil 500 kg pr. husstand pr. år)
– EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall)
– Glass -og metallemballasje
– Hageavfall (løv, gress, kvist, planter og trær)
– Impregnert trevirke
– Jern og metaller 
– Asbest
– Fyllmasse
– Bølgepapp 
– Plastemballasje