Nyheter fra Vefas

Vårrydding Årøya

På grunn av dårligere fergeforbindelse på Årøya har administrasjonen i Vefas vedtatt at også Årøya får tilbud om gratislevering av husholdningsavfall. Tirsdag 1. juni vil renovasjonsbilen stå på Kongshus etter

Les mer »

Inngår avfallsamarbeid for Vest-Finnmark

Vefas IKS, Finnmark Ressursselskap og Finnmark Miljøtjeneste går sammen om å levere husholdningsavfall til ett mottaksanlegg. Det betyr at alt husholdningsavfall fra følgende kommuner skal leveres til Stengelsmoen avfallsanlegg i

Les mer »

Oversikt over Miljøruta

Vefas gjennomfører også i år innsamling av farlig avfall i samarbeid med Finnmark gjenvinning. Datoer for årets rute ser du her: Oversikt over datoer for miljøruta

Les mer »