Nyheter fra Vefas

Tømmeplan for septik 2021 Alta

Tømmeplan for septik 2021 Alta

Tømmeplan Slam Vefas Retur Uke 18-19  Kvenvikmoen, Mathiasdalen, Kåfjord, Kvenvikmoen, Mathisfoss, Hjemmeluft, Selbakken, Simanes og Saltvika. Uke 21-23 Rafsnes, Russeluftveien, Transfarelv, Amtmannsnes, Aspemyra, Transfarelv, Lathari, Kronstad og Nerskogen. Uke 22-25

Vefas konferansen logo grønn

Vefas etablerer konferanse

Vi i Vefas ønsker større debatt rundt avfallshåndtering og etablerer derfor en egen konferanse. 1. utgave av VEFASkonferansen arrangeres 21. april. Den er spesielt rettet mot bygg- og anleggsbransjen. –

Tømmedager påsken 2021 plakat

Tømming i forbindelse med påska

På grunn av påske vil enkelte abonnenter få tømt dunken sin på andre dager enn normalt. Sjekk her om du er berørt. Endringer i tømmedatoer i forbindelse med påsken: Alta:

Mann som står ved siden av returpunkt for glass- og blikkemballasje

Feilsortering kan gi dyrere renovasjon

Lasse Thomassen opplever at det er alt for mye feilsortering i containerne for glass- og blikkemballasje. – Nå må vi skjerpe oss kraftig, sier han. Lasse har ansvaret for renovasjonen

Avfall som fraktes inne i hall

Bygg- og rivingsavfall er ikke gratis

Vi har fått veldig god tilbakemelding på at det ikke lenger er gebyr på grovavfall fra husholdninger. Men; bygg- og rivingsavfall er ikke gratis! Det er veldig mange som kommer

Renovasjonsavgifter 2021

Her finner du en oversikt over priser på renovasjon i din kommune. Alle priser er inkludert mva. Renovasjonsavgift 2021 Her finner du en oversikt over priser på renovasjon i din

Rekke med biler som står parkert langs veien

Vefas fjerner gratisdager

Vefas fjerner gratisdager og betaling for grovavfall på våre avfallstasjoner. Vefas har i flere år praktisert en løsning med «gratisdager» der husholdningskunder har kunnet levere grovavfall gratis til våre avfallstasjoner