Nyheter fra Vefas

Miljørute vårrydding 2019

Privat husholdning i Alta og Kautokeino 2019 Miljørute Vår rydding for privat husholdning Alta og Kautokeino   Utplasserte containere grovavfall   Dato  Bemannet Komagfjord 20. og 21. mai.   Storekorsnes 20.

Les mer »