Om Vefas

Vefas IKS (Vest Finnmark Avfallselskap/Oarje Finnmàrkku Rihpafitnodat) er et interkommunalt avfallselskap som er eid av kommunene Alta, Kautokeino, Hasvik og Loppa.

Selskapet formål er å drive avfallshåndtering i selskapets medlemskommuner og arbeide for avfallsminimering, ombruk, gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfallet.

Vefas IKS skal også være en pådriver for og utvikle fremtidsrettede og miljømessige gode løsninger for avfallshåndtering.

Til forsiden Vefas IKS

Administrasjon

Adresse

Amtmannsnesveien 101
9515 Alta

Kontaktinfo

Telefon : 78 44 47 50
E-post : firmapost@vefas.no

Alta kommune

Adresse

Sandfallveien 1
9510 Alta

Kontaktinformasjon

Kautokeino kommune

Adresse

Bredbuktnesveien 6
9520 Kautokeino

Kontaktinformasjon

Loppa kommune

Adresse

Parkveien 1/3
9550 Øksfjord

Kontaktinformasjon

Hasvik kommune

Adresse

Fjellveien 6
9593 Breivikbotn

Kontaktinformasjon

Vår policy

Vefas IKS er avfallsselskap som tilbyr og leverer produkter og tjenester som imøtekommer kundens ønsker og behov samtidig som de er gunstig for det ytre miljø. Fornøyde kunder, bærekraft, og tillit i samfunnet står sentralt når vi tar samfunns- og miljøansvar, og forplikter oss til å drive i tråd med punktene nedenfor.

 • Være effektive, yte god service og ha høy kvalitet.
 • Tilby løsninger som er tilrettelagt for, og stimulerer til mer materialgjenvinning. mer ombruk og mindre transport.
 • Minimalisere og forebygge belastningen på det ytre miljø.
 • Foretrekke miljøvennlig produkter og leverandører, og oppfordre andre aktører til å forbedre deres egen miljøprestasjon.
 • Følge lover, regler og etterleve avtaler vi har inngått
 • Sikre at helse og sikkerhet for våre medarbeidere, som er vår viktigste ressurs, blir ivaretatt gjennom:
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Opplæring og risikovurderinger
  • Nullvisjon for mobbing og ulykker
  • En inkluderende bedriftskultur som danner grunnlag for trivsel og motivasjon
 • Vi skal kontinuerlig bli bedre ved å:
  • Lære av våre feil
  • Utvikle våre produkter, tjenester og prosesser
  • Øke vår kompetanse
 • Drive i tråd med våre verdier som er:
  • Nyskapende – Ærlig – Ryddig – Miljø – Engasjert (NÆRME)