Praktisk informasjon

Informasjon om rutiner og regler for alle våre abonnenter

Ny abonnent?

Krav om renovasjonsabonnement trer i kraft når boenhet(er) gis midlertidig brukstillatelse/ferdig attest.

Hver abonnent som omfattes av renovasjonsordningen skal ha minst et abonnement.

Abonnenter med mer enn to boenheter skal ha minst ett abonnement pr. enhet.

Ved nybygg eller om du ønsker flere renovasjonsabonnement (dunker) tar du kontakt med din kommune.

Renovasjonsavgift (inkl. mva.) for 2024  

Dunkstørrelse 140 liter

Alta                      kr 5.963,75

Kautokeino         kr 5.795.00

Hasvik                  kr 6.223.75

Loppa                   kr 5.635.00

Dunkstørrelse 240 liter

Alta                     kr 6.617.50

Kautokeino         kr 6.302.00

Hasvik                 kr 6.967.50

Loppa                  kr 6.405.00

Dunkstørrelse 360 liter

Alta                     kr 7.543.75

Kautokeino         kr 7.235.00

Hasvik                 kr 7.937.50

Loppa                  kr 7.345.00

Fritidsabonnement

Kautokeino         kr 3.156.00

Alta kommune – Tlf. 78 45 50 00
Kautokeino kommune – Tlf. 78 48 71 00
Hasvik kommune – Tlf. 78 45 27 00
Loppa kommune – Tlf. 78 45 30 00

Hvor får jeg poser?

På avfallsdunken

Knyt en hel pose av den farge pose du ønsker fast i hanken på dunken. Har du blitt fri for poser, kan du skrive en lapp om hva du mangler og fest den på dunken, ringe oss på 78 44 47 50 eller sende oss en mail på firmapost@vefas.no

Husk å fjerne posen fra dunken når du har mottatt nye poser.

Fellescontainer/molokk

Beboere med felles containere/molokk kan ta kontakt med formann/vaktmester eller Vefas når de har gått fri for poser.

Posene blir dekket gjennom renovasjonsavgiften, og vi vil derfor oppfordre våre kunder om å bruke posene til det de skal brukes til, dvs. kun  kildesortering.

Vi leverer også ut poser her:

  • Stengelsmoen avfallsanlegg
  • Vårt hovedkontor i Amtmannsnesveien 101 i Alta
  • På servicetorget i Alta og Loppa kommune
  • Servicekontoret i Maze
  • Åpningstider våre gjenvinningsstasjoner i Kautokeino Torsdager 13-18, Hasvik Torsdager 12-18. Loppa Mandager kl. 12-17.

Henteavstand for tømming av avfallsbeholder

De dagene renovatøren tømmer din avfallsbeholder, må beholderen stå 5 meter fra veikanten på kjørbar vei, innen kl. 07.00 for at du skal ha krav på renovering. Hvis beholderen ikke står ved veikant på renovasjonsdagen, anser vi det slik at du ikke ønsker renovering.

Våre renovatører kan hente beholdere som står inntil 30 meter fra veikanten mot et gebyr som faktureres 1 gang i året.

PRISER PR. ÅR:
5 – 10 meter: kr. 250,-
10 – 20 meter: kr. 500,-
20 – 30 meter: kr. 750,-
Over 30 meter: etter avtale 

Søknad om serviceavtale - fritak henteavstand uten merkostnad

Funksjonshemmede som bor alene, kan etter søknad få innvilget fritak for henteavstand av avfallsbeholderen uten tillegg i pris.

Søknad m/legeattest sendes til:
Vefas iks, pb. 2220, 9508 Alta  

Renovasjonsvedtekter - kommunal forskrift

Visste du at du som abonnent/ bruker skal bringe beholder frem til kjørbar vei innen kl. 07.00 på tømmedag for å ha krav på innsamling?

Les mer om hvilke regler gjelder for deg som abonnent og hvilke krav som stilles til oss som renovatør i dokumentet under. 

Gjeldende vedtekter

Miljørute for farlig avfall

Miljøruta tar imot farlig avfall som: Maling, spillolje, batterier, syrer, vaskemidler, medisinrester, spraybokser og små elektrisk avfall.

Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,- (gjelder ikke Talvik og Kviby)

For mer info:
Finnmark Gjenvinning. tlf: 78 44 00 66
eller miljøbilen, tlf: 416 10 298

Miljørute 2021

Datoer kommer

Fant du ikke det du lette etter? Vi hjelper deg!

Ruben Pedersen

Ruben

Meg kan du spørre om dunker og tømmetidspunkt

Geir Olsen

Geir

Jeg hjelper privatkunder, og kan alt om tømmeruter- og kalender

Vibeke Reiding

Vibeke

Jeg hjelper næringskunder, og kan alt om næringsavfall