Praktisk informasjon

Informasjon om rutiner og regler for alle våre abonnenter

Ny abonnent?

Krav om renovasjonsabonnement trer i kraft når boenhet(er) gis midlertidig brukstillatelse/ferdig attest.

Hver abonnent som omfattes av renovasjonsordningen skal ha minst et abonnement.

Abonnenter med mer enn to boenheter skal ha minst ett abonnement pr. enhet.

Ved nybygg eller om du ønsker flere renovasjonsabonnement (dunker) tar du kontakt med din kommune.

Renovasjonsavgift (inkl. mva.) for 2020      

Dunkstørrelse 140 liter

Alta                      kr 4 312,50

Kautokeino         kr 5 006,00

Hasvik                  kr 5 021,25

Loppa                   kr 4 708,75

         

Dunkstørrelse 260 liter

Alta                     kr 4 785,00

Kautokeino         kr 5 444,00

Hasvik                 kr 5 625,00

Loppa                  kr 5 276,25

 

         

Dunkstørrelse 360 liter

Alta                     kr 5 455,00

Kautokeino         kr 6 251,00

Hasvik                 kr 6 413,75

Loppa                  kr 5 820,00

 

Fritidsabonnement

Kautokeino         kr 2 726,00

Alta kommune – Tlf. 78 45 50 00
Kautokeino kommune – Tlf. 78 48 71 00
Hasvik kommune – Tlf. 78 45 27 00
Loppa kommune – Tlf. 78 45 30 00

Hvor får jeg poser?

På avfallsdunken

Knyt en hel pose av den farge pose du ønsker fast i hanken på dunken. Har du blitt fri for poser, kan du skrive en lapp om hva du mangler og fest den på dunken, ringe oss på 78 44 47 50 eller sende oss en mail på firmapost@vefas.no

Husk å fjerne posen fra dunken når du har mottatt nye poser.

Fellescontainer/molokk

Beboere med felles containere/molokk kan ta kontakt med formann/vaktmester eller Vefas når de har gått fri for poser.

Posene blir dekket gjennom renovasjonsavgiften, og vi vil derfor oppfordre våre kunder om å bruke posene til det de skal brukes til, dvs. kun  kildesortering.

Vi leverer også ut poser her:

  • Stengelsmoen avfallsanlegg
  • Vårt hovedkontor i Amtmannsnesveien 101 i Alta
  • På servicetorget i Alta og Loppa kommune
  • Servicekontoert i Maze
  • Våre gjenvinningstasjoner i Kautokeino, Hasvik og Loppa torsdager kl. 13 -18

Henteavstand for tømming av avfallsbeholder

De dagene renovatøren tømmer din avfallsbeholder, må beholderen stå 5 meter fra veikanten på kjørbar vei, innen kl. 07.00 for at du skal ha krav på renovering. Hvis beholderen ikke står ved veikant på renovasjonsdagen, anser vi det slik at du ikke ønsker renovering.

Våre renovatører kan hente beholdere som står inntil 30 meter fra veikanten mot et gebyr som faktureres 1 gang i året.

PRISER PR. ÅR:
5 – 10 meter: kr. 250,-
10 – 20 meter: kr. 500,-
20 – 30 meter: kr. 750,-
Over 30 meter: etter avtale 

Søknad om serviceavtale - fritak henteavstand uten merkostnad

Funksjonshemmede som bor alene, kan etter søknad få innvilget fritak for henteavstand av avfallsbeholderen uten tillegg i pris.

Søknad m/legeattest sendes til:
Vefas iks, pb. 2220, 9508 Alta  

Gratislevering - Miljørute

4 dager i året kan de som betaler husholdningsrenovasjon få levert sitt grovavfall gratis. 2 dager på våren og 2 dager på høsten. Det kjøres også en miljørute for Farlig avfall i distriktet i Alta og Kautokeino kommuner. Vi gjør oppmerksom på at bygg og rivningsavfall ikke inngår i gratisleveringen.

Gratisdager høst 2020

PS! Tilbudet gjelder ikke bygg- og rivningsavfall.

Alta: Stengelsmoen 7. og 8. september
Kautokeino: 9. og 10. september
Øksfjord: 13. og 20. august
Hasvik: 6. august og 3. september
Komagfjord: 15. og 16. september
Nyvoll: 15. og 16. september
Kviby: 17. september kl. 12-18
Láhpoluoppal: 29. og 30. september
Šuošjávri: 29. og 30. september
Maze: 1. oktober kl. 12-18
Hakkstabben: 7. til 11. september
Kvalfjord: 7. til 11. september
Bergsfjord: 10. og 11. august
Sandland/Sør Tverrfjord: 4. og 5. august
Langfjord: 22. og 23. september
Talvik: 24. september kl. 12-18
Tverrfjord/Nuvsvåg: 18. og 19. august

Miljørute for farlig avfall 

Miljøruta tar imot farlig avfall som: Maling, spillolje, batterier, syrer, vaskemidler, medisinrester, spraybokser og små elektrisk avfall.

Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,- (gjelder ikke Talvik og Kviby)

For mer info:
Finnmark Gjenvinning. tlf: 78 44 00 66
eller miljøbilen, tlf: 416 10 298

Miljørute høsten 2020

Lille Lerresfjord              Torsdag 17. september 10.30 – 10.45 

Store Lerresfjord            Torsdag 17. september 11.00 - 11.15 

Komagfjord                     Torsdag 17. september 11.30 – 11.45 

Korsfjord                          Torsdag 17. september 12.00 – 12.30 

Nyvoll                              Torsdag 17. september 13.00 - 13.30 

Storekorsnes                   Torsdag 17. september 14.00 - 14.30 

Kviby                                 Torsdag 17. september 15.00 – 17.00 

 

 

Rivarbukt                         Torsdag 24. September 11.00 – 11.15

Tappeluft                        Torsdag 24. September 11.30 – 11.45

Langfjordbotn                Torsdag 24. September 12.00 – 12.30

Storsandnes                    Torsdag 24. September 13.30 – 13.45

Isnestoften                     Torsdag 24. September 14.00 – 14.15

Talvik                                Torsdag 24. September 14.30 – 17-00

                          

Mieron v/butikken        Torsdag 1. oktober        12.00 – 12.15

Hemmogjeddi

v/reinkjøttmarkedet     Torsdag 1. oktober        12:30 – 12:45

Lahpoluoppal                 Torsdag 1. oktober        13:15 – 13:30

Maze                                Torsdag 1. oktober        14;30 – 17.00

Bygg og rivningsavfall er avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering og rivning – f.eks. trevirke, takstein, plater, vinylbelegg, vinduer, isolasjon, tapet/strie, dører, takpapp, taktekke, murstein, betong med og uten armering, fliser, kjøkken/bad/garderobeinnreding osv.  

Fant du ikke det du lette etter? Vi hjelper deg!

Ruben

Meg kan du spørre om dunker og tømmetidspunkt

Geir

Jeg hjelper privatkunder, og kan alt om tømmeruter- og kalender

Vibeke

Jeg hjelper næringskunder, og kan alt om næringsavfall