Våre tjenester og produkter

En oversikt over hvilke produkter og tilleggstjenester vi tilbyr.

Avfallsdunker

Bytte dunk?

Har du for liten eller for mye plass? Ta kontakt med oss så kan du få endret størrelse på dunken din. Ring oss på tlf: 78 44 47 50,  send oss en e-post til firmapost@vefas.no eller benytt kontaktskjemaet her på nettsiden, og vi vil bytte dunken din så fort som mulig.

Bytte av dunk koster kr. 350,-, men du kan bytte dunk uten omkostninger hvis du har vært eier av boligen i mindre enn 6 mnd.

Det må betales forskudd til Vefas IKS, enten via vipps eller bankkonto.

Vipps nr vårt er 123382 – VEST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP (Husk å skriv adressen din i melding)

Bankkonto: 4901.12.79057.

Dunkbytter gjøres fortrinnsvis på torsdager i Alta.

Fristen for innbetaling blir da mandag samme uke.

Vefas har 3 størrelser på dunkene:

140 ltr, 240 ltr og 360 ltr.

Påkrevde felter er merket med *

Andre tjenester og tilbud

Kompostering

Ønsker du en avtale på komposteringstilskudd? Vefas IKS tilbyr kr. 300,-pr. påbegynte år i tilskudd ved at du komposterer ditt matavfall. 

Følgende vilkår gjelder:

Alt bioavfall fra husholdningen skal til enhver tid komposteres etter godkjent metode, forskriftsmessig og ikke blandes med det øvrige avfallet. 

Det er ikke tillatt å legge matavfall i poser for kildesortering eller restavfallspose. Det øvrige avfallet skal sorteres i fraksjoner som VEFAS IKS til enhver tid har ordninger for.

Godkjent utstyr og metode: binge for varmkompost eller Bokashi.

Hjemmekomposteringen skal foregå hele året for abonnent og eiendom som inngår avtalen.
 


Kompostbingen skal være isolert og sikret mot skadedyr på en slik måte at de ikke kommer til avfallet.

Kompostbingen skal plasseres slik at den ikke er til sjenanse for naboer eller forbipasserende. 

For at hjemmekomposteringen skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte skal det regelmessig blandes strø i komposten. Strøet kan være tørt hageavfall, bark, torv, sagspon, flis e.l.

Vefas IKS utbetaler komposteringstilskudd til abonnenten pr. påbegynt år i henhold til vedtatte satser p.t. kr 300,-

VEFAS IKS vil gi nødvendig veiledning og har rett til å føre kontroll med at komposteringen skjer i samsvar med vilkårene. VEFAS IKS kan gi pålegg om tiltak dersom avtalen ikke følges, og kan ved behov fastsette ytterligere vilkår for avtalen. VEFAS IKS kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom vilkårene i avtalen eller andre pålegg fra VEFAS IKS ikke blir fulgt. Abonnenten kan si opp avtalen skriftlig med en måneds varsel. Dersom det blir endring i abonnentsforholdet, f. eks. salg av eiendom, flytting eller utleie skal det gis beskjed om dette til VEFAS IKS innen 30 dager.

Last ned avtalen, fyll den ut og send den til oss på mail: firmapost@vefas.no, merket «kompostavtale», eller pr. brev til: Vefas IKS, Amtmannsnesveien 101, 9515 Alta.

Fritids/Ekstra sekk

Vefas tilbyr renovasjonsordning for hytter og fritidsboliger. 

Ordningen er frivillig og er basert på kjøp av spesialsekker som blir hentet av renovatøren eller leveres tilrettelagt mottak. Har du ekstra avfall hjemme, kan du også benytte deg av sekken.

Ordningen medfører ingen faste abonnementsavgifter. Sekken er hvit og har et volum på 70 liter. Prisen er kr 80,- pr.stk

Mer informasjon:

 • Korsfjord Handel
 • Coop Kviby
 • Korsnes bygdelag
 • Coop Marked Talvik
 • Vefas IKS, Amtmannsnesveien 101, Alta
 • Stengelsmoen avfallsanlegg
 • Coop Marked Hasvik

Sekken skal kun inneholde husholdingsavfall i plastposer som er knyttet igjen. Det er ikke tillatt å kaste Farlig avfall som maling, kjemikalier, lakk osv. Det er heller ikke tillatt med glass eller elektrisk avfall i sekken.

Hvis du benytter sekken ofte pga mye avfall hjemme, anbefaler vi at du får større avfallsdunk.

Sekken kan settes max 5 m fra veikant etter renovasjonsruta, men den må sikres mot vær og vind

Stativ kan benyttes, men må da være utformet på en slik måte at renovatøren ser sekken lett. Stativet kan stå max 5 m fra veikant

Sekken leveres fra boehet med vanlig husholdingsrenovasjon i Vefas region

Sekken kan leveres inn gratis til Stengelsmoen avfallsanlegg, eller våre gjenvinningsstasjoner i Loppa, Kautokeino eller Hasvik

Tøybleier

Foreldre flest velger engangsbleier til sine barn, og et barn bruker ca. 3796 engangsbleier i løpet av to og et halvt år. Som et tiltak for å redusere avfallsmengden, gir Vefas IKS tilskudd til foreldre som velger å kjøpe tøybleier framfor papirbleier

Tilskuddet er på kr. 600,- pr. barn mot orginal kvittering og gjelder fra 01.11.2009

Last ned avtalen, fyll den ut og send den til oss pr. brev til: Vefas IKS, Amtmannsnesveien 101, 9515 Alta

Mer informasjon om tøybleier finner du hos Framtiden i våre hender åpnes i ny fane

Bestill SMS-varsling!

Vefas iks har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

mobilvisning

Når blir systemet brukt?

Vefas IKS informerer nå våre innbyggere digitalt via SMS, talemelding eller e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved endring i renovasjonsrute, uforutsette hendelser og andre forhold som krever rask informasjon.

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:
 1. norge.no/oppdater-kontaktinformasjon åpnes i ny fane  I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
 2. varslemeg.no åpnes i ny fane som er et tilleggsregister benytter du om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Ofte spurte spørsmål om tjenesten

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som «tekst til tale». På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 – for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 – dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Så lenge du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvalting» på riktig adresse er alt i orden. Denne oppføringen gjelder for den adressen du er registrert med i Folkeregisteret. Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her: www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon åpnes i ny fane

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no åpnes i ny fane
. Kryss av for «hemmelig nummer».

varslemeg.no åpnes i ny fane kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

 • Under «Tilleggsoppføring» klikker du «Legg til ditt telefonnummer».
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk «send».
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.

varslemeg.no åpnes i ny fane kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du:

 • Under «Tilleggsoppføring» klikker du «Legg til ditt telefonnummer».
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk «send».
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
 • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.

Leie container

Skal du pusse opp boligen, rydde en gammel tomt, tømme en fjøs eller andre større prosjekter bør du leie en container. Vi setter den ut og henter den for deg. Enklere blir det ikke!

Tjenesten leveres av Vefas Retur AS

25

Liter

255
,-
 •  
stk
Miljløboks for lagring av farlig avfall Boksen lagres hjemme og innholdet leveres til mottak for farlig avfall når den er full.

12

Kun
4000
,-
 •  
pr. uke
Skal du pusse opp eller rydde garasjen er dette det perfekte tilbudet. Tilbudet gjelder inntil 15 kilometer fra Alta sentrum. Utover dette gjelder en kilometeravgift på kr. 32, – inkludert mva per kilometer. Kan leies flere uker etter hverandre.

Bestill container og miljøboks her!

Du kan også sende oss en e-post til: firmapost@vefasretur.no

Påkrevde felter er merket med *