Om Vefas Retur

Vefas Retur AS er et datterselskap av Vefas IKS

Vi tilbyr avfallsløsninger for bedrifter og virksomheter i offentlig sektor. Våre produkter og tjenester dekker hele spekteret, fra full kildesortering ute hos kunden, til kun å ha usortert avfall i en container.

Du som kunde avgjør om sorteringsjobben helt eller delvis skal overlates til oss eller du selv skal gjøre dette. I hvilken grad avfallet sorteres ute hos kunden vil påvirke hvilke typer og hvor mange containere man må ha. Dette vil videre avgjøre hvilke biler, ruter og tømmefrekvenser som blir optimal.

Vi har lang bransjeerfaring og vet hva som lønner seg å sortere ut. Vi hjelper til med rådgivning og tilrettelegging. Vi anbefaler alltid de økonomisk mest gunstige løsningene for kunden.

Vår policy

Vefas Retur AS er avfallsselskap som tilbyr og leverer produkter og tjenester som imøtekommer kundens ønsker og behov samtidig som de er gunstig for det ytre miljø. Fornøyde kunder, bærekraft, og tillit i samfunnet står sentralt når vi tar samfunns- og miljøansvar, og forplikter oss til å drive i tråd med punktene nedenfor.

 • Være effektive, yte god service og ha høy kvalitet.
 • Tilby løsninger som er tilrettelagt for, og stimulerer til mer materialgjenvinning. mer ombruk og mindre transport.
 • Minimalisere og forebygge belastningen på det ytre miljø.
 • Foretrekke miljøvennlig produkter og leverandører, og oppfordre andre aktører til å forbedre deres egen miljøprestasjon.
 • Følge lover, regler og etterleve avtaler vi har inngått
 • Sikre at helse og sikkerhet for våre medarbeidere, som er vår viktigste ressurs, blir ivaretatt gjennom:
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Opplæring og risikovurderinger
  • Nullvisjon for mobbing og ulykker
  • En inkluderende bedriftskultur som danner grunnlag for trivsel og motivasjon
 • Vi skal kontinuerlig bli bedre ved å:
  • Lære av våre feil
  • Utvikle våre produkter, tjenester og prosesser
  • Øke vår kompetanse
 • Drive i tråd med våre verdier som er:
  • Nyskapende – Ærlig – Ryddig – Miljø – Engasjert (NÆRME)

ISO-sertifisering

Vefas Retur AS er nå ISO sertifisert i nye versjoner.

Verdens mest brukte standard for miljøledelse, ISO-14001, og styringssystem for kvalitet, ISO-9001, har gjennomgått en omfattende revisjon. Nå er disse tilpasset dagens og morgendagens krav til miljø, ledelse og virksomhetsstyring.

Ikke nok med det. Nå er absolutt alt vi driver med inkludert i sertifiseringa. 

VEFAS Retur AS er sertifisert ihht: 
NS-EN ISO   9001:2015 
NS-EN ISO 14001:2015 

Kvalitets- og miljøhåndbok basert på ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sammen med vårt HMS- system utgjør kvalitet- og miljøstyringsystemet til VEFAS Retur. 

Tilbyr løsninger for avfallshåndtering, transport, slamtømming, utleie av containere, bygg og kaianlegg som er kundetilpasset og gunstige for det ytre miljø. Løsninger for avfallshåndtering, transport, slamtømming,utleie av containere, bygg og kaianlegg som er kundetilpasset og gunstige for det ytre miljø.

ISO-sertifisering

Vefas Retur

Adresse

Amtmannsveien 101,
9515 Alta

Åpningstider

Mandag – Fredag: 08.00 – 15.30

Kontakinformasjon